Презареждане и Ремонт на Пожарогасители

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

Опасността от пожар е сред най-големите рискове, който всеки бизнес трябва да предвиди. Случайните пожари или палежи застрашават човешкия живот, а материалните щети от тях са скъпо струващи. Тъй като рискът от пожар не може да бъде намален или отстранен, ранното предупреждаване и бързото погасяване на огъня са от изключителна важност

В условия на автоматизиране на производството и сгради с едновременно пребиваване на голям брой хора, изискванията за пожарна и аварийна безопасност са повишени. Основни причини за това са:

– Строителство на сгради с повишена етажност и площ, при които пожара бързо се разпространява във вертикална и хоризонтална посока.

– Масовото използване в строителството и обзавеждането на лесно запалими синтетични материали.

– Производствени процеси, протичащи при високи скорости, температури, налягания

Всяка пожароизвестителната система изпълнява точно определени функции: откриване и посочване на пожар в началния стадий от развитието му; задействане на алармена сигнализация за евакуация на хората, намиращи се в обекта; бързо и безопасно ориентиране на хората към аварийните изходи ; изпращане на сигнал за пожарна тревога към съответните служба; управление на включването и действието на пожарогасителна инсталация и други защитни устройства и/или систем

Фирма “Софи-Пашин” проектира, доставя, монтира и поддържа системи за ранно пожароизвестяване, които намаляват риска за човешкия живот и за вашето имущество, като гарантират бързо възобновяване на бизнес дейността на фирмата. Продуктите, които използваме, са произведени съобразно европейските норми и отговарят на всички изисквания за качество и сигурност. Системата за пожароизвестяване е изградена от датчици, пожароизвестителна централа и звуково-светлинна сигнализация. Основни приложения на системите за пожароизвестяване са: административни сгради, офиси, училища, библиотеки; жилищни сгради, хотели, складове, производствени цехове, бензиностанции, търговски обекти и др