Презареждане и Ремонт на Пожарогасители

Фирма “ СОФИ- ПАШИН " извършва обучение на служителите Ви за ефикасно използване на уредите.
Доставя свои уреди за практичесткото обучение.