Презареждане и Ремонт на Пожарогасители

за контакти:

София, ул. Бързарица 22 А,

тел. / факс: (02) 992 80 20;

e-майл: k.pashin@abv.bg

sofi_pashin@abv.bg

Мобилен: 0887 631 524

МОЛ: Кирил Пашин