Презареждане и Ремонт на Пожарогасители

ПОЖАРОГАСИТЕЛИ - "СОФИ - ПАШИН " ЕООД

Пожарогасител
Прахов тип ABC

Пожарогасител
с въглероден диоксид , 3кг

Пожарогасител
Воден Тип 9 литра

Пожарогасител
прахов тип П50 ВН -П25Н

Пожарогасител СО2
2 кг. 5 кг.

Противопожарна касета
за два броя пожарогасителя

Противопожарно
одеяло - 2,00/2,00/1.80

Универсален Струйник -
52 мм

Шланг - 52 mm
" Щорц "

Фирмата предлага:

проверка, презареждане, ремонт и доставка на противопожарна (гасителна) техника с осигурен транспорт за територията на град София и Страната.